Revista del HIBA (2022) «Fe de errata», Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires, 42(4), p. p. 272. doi: 10.51987/revhospitalbaires.v42i4.247.